LISTA KATEGORII DANYCH.

Dane kontaktowe:

 • Imię i nazwisko
 • Tytuł
 • Adres
 • Płeć
 • Email 
 • Numer telefonu / numer komórkowy
 • Inicjały
 • Faks

 

Dane osobowe:

 • Data urodzenia
 • Stan rodzinny
 • Członkowie rodziny
 • Prawo jazdy (rodzaj)
 • Zawód
 • Wnioski np. o udzielenie informacji, jazdę próbną
 • Preferowany dealer
 • Hobby
 • Preferowana metoda płatności
 • Preferowana forma kontaktu
 • VIN
 • Nazwa spółki

 

Dane identyfikacyjne:

 • Numer klienta / ID klienta
 • Numer umowy

 

Historia klienta:

 • Poziom satysfakcji klienta (oraz dodatkowe informacje z platformy selfcare )
 • Otrzymane oferty
 • Dane dotyczące zakupu samochodu, w tym model, konfiguracja, data zakupu, data
  rejestracji, numer tablicy rejestracyjnej, data zamówienia, data dostawy, użytkownik samochodu, cena katalogowa
 • Informacje dotyczące gwarancji
 • Wartość rezydualna
 • Informacje dotyczące usług finansowych BMW 
  (informacje dotyczące umów np. sposób płatności, okres trwania leasingu, hipoteka)  
 • Opcjonalne informacje w ramach ubezpieczenia "Roland Schutzbrief" (np. pojazdy w gospodarstwie domowym, wykorzystanie usług w zakresie mobilności)
 • Informacje dotyczące zakupu części, akcesoriów oraz produktów lifestylowych
 • Dane zebrane w trakcie wizyt u dealera (np. prośby, informacje uzyskane w trakcie
  konsultacji, obsługujący konsultant odpowiedzialny za sprzedaż, historia serwisowa)
 • Historia kampanii / wyniki kampanii
 • Opcjonalne dane klienta dotyczące posiadanych pojazdów innych producentów poprzez np.
  platformę używanych samochodów obsługiwaną przez BMW
 • Udział w imprezach (miejsce, spółka)
 • Historia reklamacji
 • Historia serwisowa

 

Dane dotyczące korzystania z pojazdu: Jeżeli klient ma podłączone konto drive/ride, można wykorzystać następujące dane:

 • Poziom napełnienia zbiornika paliwowego
 • Pozostały zasięg
 • Dane RTTI (dane wejściowe z systemu nawigacji)
 • Temperatura zewnętrzna
 • Lokalizacja (w tym odbiór (w przypadku wynajmowanego samochodu) lub pozycja parkowania w przypadku zaparkowanego pojazdu wyłącznie jeżeli konto drive zostało aktywowane i podłączone)
 • Przebieg
 • Średnia prędkość
 • Wykorzystanie usług cyfrowych

 

Dane z aplikacji/ strony internetowej/ mediów społecznościowych:    

 • Jeżeli klient się zarejestrował lub zalogował, można wykorzystać następujące dane:
 • Dane dotyczące przeciętnego wykorzystywania applikacji (należy wybrać opcję zachowanie w aplikacjach)
 • Informacje dotyczące lokalizacji
 • Użytkowanie rozrywki online
 • Użytkowanie odwiedzonej strony internetowej Grupy BMW
 • Dane zawarte w plikach cookie (w przypadku zatwierdzenia polityki cookie)
 • Użytkowanie mediów społecznościowych BMW (np. wejście na fora oraz zamieszczanie na nich postów)

Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze słońca, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej, preferowana fotowoltaika (Gdańsk, Gdynia).

Wartość projektu: 482 203,05 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 302 261,70 zł


Utworzenie instalacji wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb własnych Wnioskodawcy o łącznej mocy instalacja o mocy 98,28 kW. Tym samym osiągnięte zostaną wskaźnik produktu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – moc instalacji 0,09828 MW oraz wskaźnik rezultatu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – moc instalacji 0,09828 MW. Dzięki projektowi osiągnięte zostaną również korzyści społeczno-ekonomiczne :zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania paliw tradycyjnych, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, poprawa zdrowia bezpośrednich użytkowników budynków wzrost wartości nieruchomości objętej projektem zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej, wykorzystanie naturalnych zasobów bez konieczności pozyskiwania surowców z zewnątrz obniżenie kosztów za energię zmniejszenie szkód w środowisku związanych z wydobyciem surowców i wytwarzaniem energii z surowców naturalnych.