Redakcja.

Witrynę internetową prowadzi BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Adres do korespondencji:

ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

Informacje o Firmie

Numer KRS: 0000363068
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 500 000 EUR
Numer NIP: 107-001-68-86

Kontakt

Tel.: +48 800 269 269
E-Mail: info.bmw.pl@bmw.com

Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze słońca, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej, preferowana fotowoltaika (Gdańsk, Gdynia).

Wartość projektu: 482 203,05 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 302 261,70 zł


Utworzenie instalacji wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb własnych Wnioskodawcy o łącznej mocy instalacja o mocy 98,28 kW. Tym samym osiągnięte zostaną wskaźnik produktu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – moc instalacji 0,09828 MW oraz wskaźnik rezultatu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – moc instalacji 0,09828 MW. Dzięki projektowi osiągnięte zostaną również korzyści społeczno-ekonomiczne :zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania paliw tradycyjnych, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, poprawa zdrowia bezpośrednich użytkowników budynków wzrost wartości nieruchomości objętej projektem zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej, wykorzystanie naturalnych zasobów bez konieczności pozyskiwania surowców z zewnątrz obniżenie kosztów za energię zmniejszenie szkód w środowisku związanych z wydobyciem surowców i wytwarzaniem energii z surowców naturalnych.